Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Campagne ter Vergroting van de Meldingsbereidheid

 

 

Download "Islamofobie (h)erkennen & bestrijden!"

 

ISLAMOFOBIE: NIET ACCEPTEREN MAAR MELDEN!

Waarom deze campagne?
Islamofobie in Nederland neemt toe. Toch blijkt dat maar een klein deel van de incidenten wordt gemeld bij een antidiscriminatiebureau (ADB), de politie of een ander meldpunt. Ook het aantal aangiften is laag. Toch is juist melden dé manier om islamofobie te signaleren, registreren, monitoren en uiteindelijk actief te voorkomen en te bestrijden. Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie zet zich met de campagne ‘Islamofobie: Niet Accepteren maar Melden’ in voor het vergroten van de meldingsbereidheid.

Tot voor kort werd islamofobie door de antidiscriminatiebureaus niet apart geregistreerd. Inmiddels wordt, na aanpassing binnen het registratiesysteem, islamofobie op dezelfde manier geregistreerd als bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie. Een belangrijke verandering.
Sinds de recente aanslagen in Parijs lopen de anti-moslim sentimenten soms hoog op en krijgt het maatschappelijk debat een grimmig karakter. Islamofobe incidenten maken weer een piek door, wat het vergroten van de meldingsbereidheid van islamofobie nog hoger op de agenda zet.

Voorbeelden van meest voorkomende islamofobe incidenten:

  • Aanvallen op moskeeën: Ruiten worden ingegooid of opgeblazen met een vuurwerkbom, moskeeën worden beklad of er wordt brand gesticht, varkenskoppen of dode schapen worden neergelegd bij moskeeën
  • Vrouwen die een hoofddoek dragen: Moslimvrouwen worden uitgescholden, belaagd, bedreigd en zelfs geslagen
  • Moslimdiscriminatie in de klas: Leerlingen worden door medeleerlingen beledigd, uitgescholden, mishandeld of krijgen te horen dat er ‘minder, minder’ van hen moeten zijn
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt: sollicitanten met een islamitische naam worden vaak geweigerd tijdens de sollicitaties voor een werk- of stageplek, moslims krijgen te maken met pesterijen en discriminatie op de werkvloer

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.

  • Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
  • Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
  • Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen.

Ook wanneer u geen bewijs heeft is het toch van belang om te melden. Uw melding wordt dan geregistreerd en meegenomen in de rapportage. Bij opeenstapeling van meldingen over een school, bedrijf, instelling etc. is de kans groter dat er iets met de meldingen kan worden gedaan. Zie bijvoorbeeld de grote hoeveelheid aangiften en meldingen die werden gedaan naar aanleiding van de ‘minder, minder’ uitspraken van Geert Wilders.
Melden kan op verschillende manieren en bij diverse instanties.

Zie hiervoor de folder ‘Islamofobie: niet accepteren, maar melden’

 الملصق بالعربية

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.